transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unique system of photoreceptors in sea urchin tube feet

Författare och institution:
E. M. Ullrich-Luter (-); Samuel Dupont (Institutionen för marin ekologi); E. Arboleda (-); H. Hausen (-); M. I. Arnone (-)
Publicerad i:
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108 ( 20 ) s. 8367-8372
ISSN:
0027-8424
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153251
Posten skapad:
2012-01-17 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007