transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Origins of Biodiversity Response

Författare och institution:
C. Hoorn (-); F. P. Wesselingh (-); H. Ter Steege (-); M. A. Bermudez (-); A. Mora (-); J. Sevink (-); I. Sanmartin (-); A. Sanchez-Meseguer (-); C. L. Anderson (-); J. P. Figueiredo (-); C. Jaramillo (-); D. Riff (-); F. R. Negri (-); H. Hooghiemstra (-); J. Lundberg (-); T. Stadler (-); T. Sarkinen (-); Alexandre Antonelli (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Science, 331 ( 6016 ) s. 399-400
ISSN:
0036-8075
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Nyckelord:
MOLECULAR PHYLOGENIES, EXTINCTION RATES, DIVERSIFICATION, SPECIATION, BIOLOGICAL SYSTEMATICS
Postens nummer:
153230
Posten skapad:
2012-01-17 12:54
Posten ändrad:
2013-08-06 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007