transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of Total Resources, Resource Ratios, and Species Richness on Algal Productivity and Evenness at Both Metacommunity and Local Scales

Författare och institution:
Lars Gamfeldt (Institutionen för marin ekologi); H. Hillebrand (-)
Publicerad i:
Plos One, 6 ( 7 )
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153180
Posten skapad:
2012-01-17 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007