transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pattern of Cell Proliferation During Budding in the Colonial Ascidian Diplosoma listerianum

Författare och institution:
Helen Nilsson Sköld (Institutionen för marin ekologi); Thomas Stach (Institutionen för marin ekologi); J. D. D. Bishop (-); E. Herbst (-); Michael C. Thorndyke (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Biological Bulletin, 221 ( 1 ) s. 126-136
ISSN:
0006-3185
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153178
Posten skapad:
2012-01-17 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007