transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Salinity Gradient of the Baltic Sea Limits the Reproduction and Population Expansion of the Newly Invaded Comb Jelly Mnemiopsis leidyi

Författare och institution:
C. Jaspers (-); Lene Friis Møller (Institutionen för marin ekologi); T. Kiorboe (-)
Publicerad i:
Plos One, 6 ( 8 )
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153177
Posten skapad:
2012-01-17 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007