transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nouveaux rêves, nouveaux rivages: migrations "explicites" et migrations "implicites" dans la littérature après la chute du Mur

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Allemagne d'aujourd'hui. Revue d'information et de recherche sur l'Allemagne, octobre-décembre 2011 ( 198 ) s. [130]-147
ISSN:
0002-5712
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
153158
Posten skapad:
2012-01-17 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007