transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Science and Technology Education for citizenship

Författare och institution:
Clas Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Paper presented at Nordic Research Symposium on Science Education, Linköping, 16-17 June, 2011.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
153111
Posten skapad:
2012-01-16 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007