transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Event-Tourist Career Trajectory: A Study of High-Involvement Amateur Distance Runners

Författare och institution:
Tommy Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Donald Getz (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Festival and Event Management in Nordic Countries , s. 179-203
ISBN:
978-0-415-69569-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Abingdon & New York: Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
153105
Posten skapad:
2012-01-16 16:32
Posten ändrad:
2013-04-16 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007