transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Varför medborgarbudget nu?”

Författare och institution:
Rolf Solli (Gothenburg Research Institute (GRI)); Peter Demediuk (-); Petra Adolfsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Sveriges kommuner och landsting (red) (2011) Medborgarbudget i Sverige, Europa och världen. , s. 83-88
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sveriges Kommuner och Landsting
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
153099
Posten skapad:
2012-01-16 16:22
Posten ändrad:
2012-03-07 18:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007