transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framtid på franska: skillnader mellan enkelt och sammansatt futurum

Författare och institution:
Elisabeth Bladh (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Tid och tidsformer i olika språk, s. 99-117
ISBN:
978-91-979921-0-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Översikt av beskrivningar av sammansatt och enkelt futurum i modern franska.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
Nyckelord:
franska, framtid, översättning
Ytterligare information:
Redigerad av Antoaneta Granberg och Christiane Andersen
Postens nummer:
153070
Posten skapad:
2012-01-16 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007