transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To eat or not to eat while in office? The Impact of State legitimacy on Political Corruption

Författare och institution:
Martin Sjöstedt (Statsvetenskapliga institutionen); Anna Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Presented at the Quality of Government Conference in Skagen,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
153002
Posten skapad:
2012-01-16 10:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007