transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Islam och jag: Om förnuft, tolerans och vår gemensamma framtid

Författare och institution:
Klas Grinell (Institutionen för globala studier & Museion & Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
978-91-85767-89-2
Antal sidor:
153
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Sekel förlag
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Klas Grinell reflekterar i Islam och jag: om förnuft, tolerans och vår gemensamma framtid (Sekel förlag) över hur 20 års möten med den islamiska traditionen har påverkat honom. ”-Jag har inte tagit någon skada, är det enklaste svaret. Tvärtom kan islam lika väl som sekulär filosofi eller kristendom vara en källa till ett godare liv.” Religionernas återkomst i samhället och islams plats i Europa är heta samtidsfrågor. Vissa driver upp skräck för att islam kommer att ta över, andra försöker upprätthålla tanken att religion och politik alltid ska hållas åtskilda. Här undersöks en annan väg. Grinell argumenterar för att religion har plats i framtidens samhälle. Islam kan fördjupa förståelsen av dialog och visa på behov av reflektion över kunskapens mål och mening. Utan att tumma på respekten för evolutionsteorins vetenskaplighet och homosexuellas rättigheter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Islamologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
islam, Fethullah Gülen, Turkiet, tradition, gränstänkande, subjektivism
Postens nummer:
152990
Posten skapad:
2012-01-16 10:10
Posten ändrad:
2012-01-16 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007