transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards an integrated view of gestures related to speech

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Multimodal Communication. Editors: Patrizia Paggio, Elisabeth Ahlsén, Jens Allwood, Kristiina Jokinen, Costanza Navarretta. NEALT Proceedings Series, 15 (2111) s. 72-77
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
gestures, embodiment, aphasia
Postens nummer:
152956
Posten skapad:
2012-01-15 23:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007