transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peculiarities of Expressing the Apprehensive in Russian

Författare och institution:
Nadezjda Zorikhina Nilsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
A. Grønn & A. Pazelskaya (eds.) The Russian Verb, Oslo Studies in Language, 4 ( 1 ) s. 53-70
ISSN:
1890-9639
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The present paper deals with different ways of expressing apprehension in Russian by the verbal constructions using subordinating conjunctions как бы (не) and чтобы (не) and –л (-l)-subjunctive verb form or infinitive. The components of the constructions and the peculiarities of the synonymity of the conjunctions are examined in more detail. Special attention is given to the status of the negative particle не. We argue that negation in the apprehensive does not lose its semantic nature but its manifestations are uncommon due to the assertion-suspending contexts it operates within.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Russian language, verb, negation, taxis, apprehensive
Postens nummer:
152942
Posten skapad:
2012-01-15 19:58
Posten ändrad:
2012-02-28 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007