transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unjust consequences of just world-beliefs: Victim blaming in rape scenarios

Författare och institution:
Leif Strömwall (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, November 2011, Stockholm, Sverige,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
152919
Posten skapad:
2012-01-15 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007