transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards an understanding of gendered networks and corruption: The distinction between processes during recruitment and representation

Författare och institution:
Aksel Sundström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
workshop on the Anthropology of Corruption, University of Cork, Irland, 12 februari 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
152901
Posten skapad:
2012-01-14 17:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007