transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

プロ・サッカーのマネジメントにおける経済価値獲得のネットワーク--日本プロ・サッカー・リーグ発展の分析

Författare och institution:
Harald Dolles (Företagsekonomiska institutionen); Sten Söderman (-)
Publicerad i:
商学論纂, 52 ( 1-2 ) s. 195-232
ISSN:
0286-7702
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
japanska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
この研究は,サッカの国際的な特徴を見ることによって,プロ・サッカーのマネジメントにおける経済価値獲得を展開させることを目的とするヨーロッパの認識や事例をベースに,プロ・サーツカーが他のビジネスと違うところのビジネス要因を確認し記述する。経済価値獲得のネットワークには次のような局面がある。(1)製品とその特徴,(2)多様な顧客グループ,(3)戦略群の異なるレベルに対するクラブの中核となる今後のピジョン。この3つの経済価値獲得がどのように結びついているか理解することは,実際の関連性と重要性の点で意味を持つことになる。本稿では,日本のプロ・サッカーをサッカー・ビジネスのグローバルな広がりのもとで取り上げていく。初めの10年間のJリーグを否定的な研究例としてだけでなく,ただちに実施し支持できる成功例として捉えることによって,経済価値獲得のネットワークを日本の状況へ適用することにする。最後にサッカー・ビジネスの国際的普及における2つの支配的な傾向一一日本のサッカーを普及させる上で効果のあることーーを詳しく述べることにする。1つは,新たな市場の創設と2つは,地球規模のブランドとしてサッカー・クラブを発展させること,である。
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
J-League, Professional sports, Japan, Football
Postens nummer:
152839
Posten skapad:
2012-01-13 14:20
Posten ändrad:
2012-01-13 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007