transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiology of urinary (UI) and faecal (FI) incontinence and pelvic organ prolapse (POP).

Författare och institution:
Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); P Herbison (-); MC Lapitan (-); R Nelson (-); Ulla Sillén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); D Thom (-)
Publicerad i:
Incontinence.(eds)Abrams, Cardozo, Kouhry, Wein., s. 37-111
ISBN:
0954695682
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Health Publications Ltd
Förlagsort:
Paris, France
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
152606
Posten skapad:
2012-01-12 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007