transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antikonception och aborter.

Författare och institution:
V Odlind (-); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Läkemedelsboken 2009/2010, s. 478-488
ISBN:
9185574597
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Apoteket AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
152605
Posten skapad:
2012-01-12 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007