transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ringar på Vattnet, en vänbok till Torbjörn Stjernberg

Författare och institution:
Katarina Lagerström (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Fredrik Lavén (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Gothenburg Research Institute (GRI)); Björn Remneland Wikhamn (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Lars Walter (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
978-91-7246-309-7
Antal sidor:
135
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ringar på vattnet är en vänbok till professor Torbjörn Stjernberg skriven av hans kollegor och vänner i samband med hans pension 2011. Bokens titel speglar hur Torbjörns gärning inom organisationsforskningen har påverkat den vidare omgivningen. Hans arbete har bidragit till att inspirera andra forskare, få kollegor att trivas, doktorander att växa, studenter att bildas och praktiker att reflektera. Den här boken bidrar med exempel på detta genom att fokusera på Torbjörns handledning, forskningspraktik och några av hans forskningsfält - den visar hur Torbjörns gärning har skapat ringar på vattnet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
152532
Posten skapad:
2012-01-12 11:28
Posten ändrad:
2012-01-23 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007