transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polymorphism at position +874 in The IFN-gammaGene is Associated with Susceptibility for dilated Cardiomyopathy

Författare och institution:
Erika Lindberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Bert Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Robert Eggertsen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Ernst Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Yvonne Magnusson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Journal of Clinical & Cellular Immunology, 1
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
152526
Posten skapad:
2012-01-12 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007