transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mindfulness-based stress reduction in patients with irritable bowel syndrome.

Författare och institution:
Fredrick Asare (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Alimentary pharmacology & therapeutics, 34 ( 5 ) s. 578-9; author reply 579-80
ISSN:
1365-2036
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
Anxiety Disorders, therapy, Female, Humans, Irritable Bowel Syndrome, therapy, Male, Mind-Body Therapies, methods, Quality of Life
Postens nummer:
152427
Posten skapad:
2012-01-11 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007