transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The esophageal multimodal pain model: normal values and degree of sensitization in healthy young male volunteers.

Författare och institution:
Anne L Krarup (-); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Peter Funch-Jensen (-); Mark B Hansen (-); Frederik Hvid-Jensen (-); Jan Brun (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Asbjørn M Drewes (-)
Publicerad i:
Digestive diseases and sciences, 56 ( 7 ) s. 1967-75
ISSN:
1573-2568
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sensory changes are thought to be involved in gastro-esophageal reflux disease (GERD). The esophageal multimodal pain model can be used to investigate sensations in response to distension, heat, electric current and acid.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
Adult, Electricity, Esophagus, physiopathology, Gastroesophageal Reflux, physiopathology, Hot Temperature, Humans, Hydrochloric Acid, pharmacology, Male, Pain, chemically induced, physiopathology, Pain Measurement, Pain Threshold, Reference Values, Young Adult
Postens nummer:
152407
Posten skapad:
2012-01-11 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007