transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vem är villig att betala mer för grön el?”

Författare och institution:
Aksel Sundström (Statsvetenskapliga institutionen); Johan Martinsson (Statsvetenskapliga institutionen); Lennart J Lundqvist (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Sören Holmberg, Lennart Weibull, Henrik Oscarsson (red) Lycksalighetens Ö , s. 235-246
ISBN:
978-91-89673-21-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
152397
Posten skapad:
2012-01-11 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007