transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skatterättspraxis i utveckling – principer för rättsfallsanalys

Författare och institution:
Robert Påhlsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Skattenytt 2011 , 2011 ( 3 ) s. 113-125
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Postens nummer:
152392
Posten skapad:
2012-01-11 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007