transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chain of care in chest pain - Differences between three hospitals in an urban area.

Författare och institution:
Annica Ravn-Fischer (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Thomas Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marco Santos (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling, Chalmers); Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling, Chalmers); Per Johanson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Johan Herlitz (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 166 ( 2 ) s. 440-447
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
AIM: To describe differences in treatment and delay times in acute chest pain at the three hospitals in Göteborg, Sweden. METHODS: All patients admitted to the three hospitals within Sahlgrenska University (SU) (Sahlgrenska: SU/S, Östra: SU/Ö and Mölndal: SU/M) with acute chest pain during 3months in 2008 were evaluated for diagnosis, early treatment and outcome. RESULTS: In all, 2588 visits by 2393 patients were included (visits n=1253 SU/S; n=853 SU/Ö; n=482 SU/M) of which 50%, 63% and 51% were hospitalised (p<0.0001). Among hospitalised patients, a diagnosis of ACS was reported in 26%, 9% and 22% respectively (p<0.0001). Among ACS patients, 83%, 66% and 57% respectively underwent coronary angiography (p=0.004). The median delay to coronary angiography in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) was 42min at SU/S, 3h 47min at SU/Ö and 2h 34min at SU/M (p=0.008). The corresponding values for coronary angiography in unstable coronary artery disease were 42h 7min, 48h 35min and 123h 42min (p=0.007). Overall mortality at 30days was 3.6%, 3.2% and 1.5% (NS) and, at 1year, it was 9.9%, 9.6% and 7.3% respectively (NS). CONCLUSION: In acute chest pain in the Municipality of Göteborg, there was a marked difference between hospitals in: 1) the percentage of hospitalised patients, 2) the percentage of ACS among hospitalised patients and 3) the delay to and rate of coronary angiography. The clinical consequences of these deviations remain to be proven.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
152376
Posten skapad:
2012-01-11 14:29
Posten ändrad:
2016-07-01 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007