transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Formering och transformering av ett kunskapsfält

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
På vei- Kjønn og rett i Norden, s. 35
ISBN:
978-91-7061-104-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam förlag & Bokproduktion AB
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Syftet med artikeln är att bidra till en vidareutveckling av det kunskapsfält som studerar sambanden mellan kön och rätt, här kallat genusrättsvetenskap. Med hjälp av begreppet kunskapsbildning analyserar jag hur kunskapsfältet avgränsas och kommuniceras. Avslutningsvis diskuterar jag kunskapsfältets förutsättningar att utvecklas, med en framtidsinriktad forskningspolitisk målsättning att stärka den nordiska forskningen kring sambandet mellan kön och rätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
152370
Posten skapad:
2012-01-11 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007