transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

På vei - Kjønn og rett i Norden

Redaktör(er):
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen); U Andersson (-); Hege Brækhus (-); Monica Burman (-); Anne Hellum (-); Stine Jørgensen (-); Anu Pylkkänen (-)
ISBN:
978-91-7061-104-9
Antal sidor:
478
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Makadam förlag & Bokproduktion AB
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
annat
Sammanfattning (abstract):
Bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och könsdiskriminerande praktiker har över tid fått alltmer uppmärksamhet. Kraven och förväntningarna på världens stater, inte minst de relativt sett så jämställda nordiska länderna, att åtgärda problemen är stora. Lagstiftning är ett medel som staterna har till sitt förfogande. Rättens betydelse, dess möjligheter och tillkortakommanden i relation till ojämställdhet och diskriminerande praktiker är temat för denna antologi. I nitton artiklar av danska, finska, norska och svenska forskare verksamma inom fältet kjønn og rett, diskuteras sambandet mellan kön och rätt under fyra aktuella teman, alla med förändring i fokus. De tre första rör förändringar i samhället och i rätten, såsom i förståelsen av kön och dess betydelse för rätten till jämställd¬het och icke-diskriminering, förändringar i välfärdsstaten och förändrade gränser mellan det offentliga och det privata. Det sista temat behandlar förändringar i forskningsfältet som sådant. Bidragen bygger på presentationer från konferensen Kjønn og rett – teori og metode som hölls på Sommarøy utanför Tromsø i november 2009. Antologin ger en översikt över forskningsfältet idag, hur det har utvecklats under de drygt fyrtio år som det funnits som en del av den nordiska rättsvetenskapen och vilka frågor som är angelägna att studera vidare för morgondagens forskning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
152369
Posten skapad:
2012-01-11 14:13
Posten ändrad:
2016-07-28 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007