transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Will of the People?

Swedish Nuclear Power Policy, 2011:6

Författare och institution:
Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen); Per Hedberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Antal sidor:
35
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Nuclear power policy, party positioning on nuclear power, nuclear power opinion
Postens nummer:
152330
Posten skapad:
2012-01-11 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007