transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moral motivation pluralism

Författare och institution:
Ragnar Francén (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Journal of Ethics, 14 s. 117-148
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
Cognitivism, James Dreier, Externalism, Internalism, Meta-ethics, Moral motivation, Non-cognitivism, Jon Tresan
Postens nummer:
152307
Posten skapad:
2012-01-11 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007