transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘The role of civil society in regional governance in the Middle East’

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Valeria Bello, Cristiano Bee and David Armstrong (eds.), Civil Society and International Governance, s. 166-180
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
152288
Posten skapad:
2012-01-11 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007