transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘Palestinian public willingness to compromise: torn between hope and violence’

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Journal of Security Dialogues, 1 ( 2 ) s. 117-140
ISSN:
1857-7172
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Palestinian public opinion, peace, two-state solution
Postens nummer:
152283
Posten skapad:
2012-01-11 09:42
Posten ändrad:
2012-01-11 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007