transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kinetic Studies to Investigate Lipoprotein Metabolism.

Författare och institution:
Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Marja-Riitta Taskinen (-); Martin Adiels (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Journal of internal medicine, 271 ( 2 ) s. 166-173
ISSN:
1365-2796
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To develop novel strategies for prevention and treatment of dyslipidaemia, it is essential to understand the pathophysiology of dyslipoproteinaemia in humans. Lipoprotein metabolism is a complex system in which abnormal concentrations of various lipoprotein particles can result from alterations in their rates of production, conversion and/or catabolism. Traditional methods that measure plasma lipoprotein concentrations only provide static estimates of lipoprotein metabolism and hence limited mechanistic information. By contrast, the use of tracers labelled with stable isotopes and mathematical modelling provides a powerful tool for probing lipid and lipoprotein kinetics in vivo and furthering understanding of the pathogenesis of dyslipoproteinaemia.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi ->
Molekylär medicin
Nyckelord:
Kinetics, apolipoprotein, mathematical modelling, VLDL
Postens nummer:
152269
Posten skapad:
2012-01-11 08:50
Posten ändrad:
2016-08-19 09:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007