transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cardiovascular risk markers during treatment with estradiol and trimegestone or dydrogesterone.

Författare och institution:
Margareta Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); J Conard (-); L Norris (-); C Kluft (-)
Publicerad i:
Maturitas, 62 ( 3 ) s. 287-93
ISSN:
1873-4111
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study cardiovascular risk markers in women taking estradiol/trimegestone or estradiol/dydrogesterone.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Klinisk immunologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Biological Markers, blood, Blood Coagulation Factors, metabolism, Cardiovascular Diseases, prevention & control, Double-Blind Method, Drug Therapy, Combination, Dydrogesterone, therapeutic use, Estradiol, therapeutic use, Estrogen Replacement Therapy, Estrogens, therapeutic use, Female, Fibrinolysis, drug effects, Humans, Lipids, blood, Middle Aged, Postmenopause, Progestins, therapeutic use, Promegestone, analogs & derivatives, therapeutic use, Risk Factors, Thromboembolism, etiology, Uterine Hemorrhage, chemically induced
Postens nummer:
152184
Posten skapad:
2012-01-10 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007