transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cardiovascular consequences of sleep apnea: I -epidemiology

Författare och institution:
Y. T. Celen (-); Yüksel Peker (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology, 10 ( 1 ) s. 75-80
ISSN:
1308-0032
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Obstructive sleep apnea (OSA) is common in general population. There is an accumulating research evidence for an independent relationship between OSA and cardiovascular morbidity and mortality. This relationship is stronger in clinical cohorts compared with the general population, which suggests that concomitant OSA in subjects with traditionally recognized risk factors such as obesity, hypertension, smoking, and hyperlipidemia may provide an additive risk factor for the cardiovascular consequences. In the current article, the clinic-and population-based epidemiologic data will be reviewed in this context.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Arrhythmias, Cardiac/epidemiology, Cardiovascular Diseases/epidemiology/*etiology, Cheyne-Stokes Respiration/epidemiology, Coronary Disease/epidemiology, Heart Failure/epidemiology, Humans, Hypertension/epidemiology, Hypertension, Pulmonary/epidemiology, Metabolic Syndrome X/epidemiology, Obesity/epidemiology, Risk Factors, Sleep Apnea, Obstructive/complications/*epidemiology, Tachycardia/epidemiology
Postens nummer:
152182
Posten skapad:
2012-01-10 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007