transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I have rethought every single thought on teachers' professional and work…’- The postmodern professional

Författare och institution:
Marianne Dovemark (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at ECER Conference, Berlin, September 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
152177
Posten skapad:
2012-01-10 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007