transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevalence of primary hyperparathyroidism and impact on bone mineral density in elderly men: MrOs Sweden.

Författare och institution:
Helene Siilin (-); Ewa Lundgren (-); Hans Mallmin (-); Dan Mellström (Centre for Bone and Arthritis Research); Claes Ohlsson (Centre for Bone and Arthritis Research & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Magnus Karlsson (-); Eric Orwoll (-); Osten Ljunggren (-)
Publicerad i:
World journal of surgery, 35 ( 6 ) s. 1266-72
ISSN:
1432-2323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Age and sex are of importance in the development of primary hyperparathyroidism (PHPT), and the disease is most common in postmenopausal women. Skeletal complications are well known at an advanced stage of PHPT, although the impact on bone mineral density (BMD) is evident in patients with mild disease. This study examines the prevalence of PHPT in elderly men and its impact on BMD.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
Absorptiometry, Photon, Age Distribution, Aged, Aged, 80 and over, Bone Density, physiology, Cohort Studies, Female, Fractures, Spontaneous, diagnosis, epidemiology, Geriatric Assessment, Humans, Hyperparathyroidism, Primary, diagnosis, epidemiology, Male, Middle Aged, Osteoporosis, diagnosis, epidemiology, Parathyroid Hormone, metabolism, Prevalence, Prognosis, Prospective Studies, Reference Values, Risk Assessment, Severity of Illness Index, Sweden, epidemiology
Postens nummer:
151935
Posten skapad:
2012-01-09 15:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007