transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Väljarnas sakfrågeåsikter 1956-2010

2011:3

Författare och institution:
Malin Forsberg (Statsvetenskapliga institutionen); Per Hedberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Antal sidor:
76
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I denna tabellrapport redovisas väljarnas inställning i samtliga sakfrågor i valundersökningarna i samband med riksdagsvalen 1956 - 2010. Resultaten redovisas ämnesmässigt. Inom varje ämnesgrupp redovisas de längsta tidsserierna först. Vid lika långa tidsserier sker redovisningen kronologiskt med resultaten från senare undersökningar före resultaten från äldre undersökningar. För fler detaljer kring kodning och kategoriseringar hänvisar vi till valundersökningarnas tekniska rapporter och kodböcker. All dokumentation är tillgänglig via Svensk Nationell Datatjänst (SND).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Riksdagsval, valundersökningen, demokrati, partier
Postens nummer:
151919
Posten skapad:
2012-01-09 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007