transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Partiernas väljare 1956-2010

Andel av partiernas väljare som tillhör olika grupper, 2011:2

Författare och institution:
Stefan Dahlberg (Statsvetenskapliga institutionen); Malin Forsberg (Statsvetenskapliga institutionen); Per Hedberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Antal sidor:
19
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I denna tabellrapport redovisas andelen av partiernas väljare som tillhör olika grupper. Data är hämtade från serien av svenska valundersökningar 1956-2010. Alla data är oviktade i förhållande till officiella valresultat. För fler detaljer kring kodning och kategoriseringar hänvisas till valundersökningarnas tekniska rap-porter och kodböcker. All dokumentation är tillgänglig via Svensk Nationell Datatjänst (SND).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Riksdagsval, valundersökningen, demokrati, partier
Postens nummer:
151918
Posten skapad:
2012-01-09 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007