transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Foreword to the fifth edition

Författare och institution:
Gunnar E Carlsson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
: Basker RM, Davenport JC, Thomason JM. Prosthetic treatment of the edentulous patient. 5th ed. Chichester, UK: Wiley-Blackwell 2011:X., 5th ed. s. X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
Nyckelord:
complete dentures, edentulous mouth
Ytterligare information:
Bokens ISBN: 978-1-4051-9261-3
Postens nummer:
151895
Posten skapad:
2012-01-09 12:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007