transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SPP1 genotype is a determinant of disease severity in Duchenne muscular dystrophy.

Författare och institution:
E Pegoraro (-); E P Hoffman (-); L Piva (-); B F Gavassini (-); S Cagnin (-); M Ermani (-); L Bello (-); G Soraru (-); B Pacchioni (-); M D Bonifati (-); G Lanfranchi (-); C Angelini (-); A Kesari (-); I Lee (-); H Gordish-Dressman (-); J M Devaney (-); C M McDonald (-); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anna-Karin Kroksmark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anne-Christine Åhlander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Neurology, 76 ( 3 ) s. 219-26
ISSN:
0028-3878
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most common single-gene lethal disorder. Substantial patient-patient variability in disease onset and progression and response to glucocorticoids is seen, suggesting genetic or environmental modifiers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Child, Child, Preschool, Cross-Sectional Studies, Disease Progression, Female, Genotype, Glucocorticoids, administration & dosage, Humans, International Cooperation, Italy, Kaplan-Meier Estimate, Male, Muscular Dystrophy, Duchenne, genetics, pathology, physiopathology, Odds Ratio, Osteopontin, genetics, Polymorphism, Single Nucleotide, Predictive Value of Tests, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, Severity of Illness Index
Ytterligare information:
Tulinius, Mar: ooperative International Neuromuscular Research Group
Postens nummer:
151884
Posten skapad:
2012-01-09 11:08
Posten ändrad:
2012-07-17 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007