transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Musiken och jag : Rapport från forskningsprojektet "Musik i Människors Liv"

Författare och institution:
Thomas Bossius (Institutionen för kulturvetenskaper); Lars Lilliestam (Institutionen för kulturvetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från musikvetenskap, Göteborgs universitet / Institutionen för kultur, estetik och medier, ISSN 1654-6261; nr 99
ISBN:
9789188316585
Antal sidor:
334
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Bo Ejeby Förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Musiken och jag är resultatet av forskningsprojektet "Musik i männi­skors liv", ett projekt som riktar intresset mot vardagsanvändningen av musik och ställer frågor om musikens betydelser i framför allt vuxna människors vardag. Författarna, som båda är knutna till Göteborgs universitet, har intervjuat 42 människor i åldrarna 20-95 år och boende i Göteborg om vad de gör med musik och vad musik betyder för dem. Projektet är unikt och har bara några få internationella motsvarigheter. Teman som behandlas är musiklyssning, konsertbesök, spelande, sjungande och dansande, men också att läsa om musik, att köpa och samla musik, minnen till musik, starka musikupplevelser. Människornas egna berättelser står i centrum och analyseras med hjälp av moderna kultur- och samhällsteorier. Boken är en resa från sociologiska hårddata via analyser av musikaliska aktiviteter till resonemang om musik, hälsa och livsåskådning. Thomas Bossius är fil.dr och lektor i kulturstudier. Hans avhandling, Med framtiden i backspegeln. Black metal och transkulturen, handlar om ungdomar, musik och religion. Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap och har tidigare gett ut bl.a. Svensk rock och Musikliv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Musiksociologi, Musikpsykologi, Musikupplevelse
Postens nummer:
151877
Posten skapad:
2012-01-09 10:54
Posten ändrad:
2012-02-29 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007