transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fritidsspråk i femman - framtidens studenter formas

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Pia Sundqvist (-)
Publicerad i:
Språk för framtiden. Rapport från ASLAs höstsymposium 2010.,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Swedish Research Press
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I den svenska nationella utvärderingen av grundskolan 2003 anser mer än hälften av eleverna i årskurs 5 att de skaffar sig sina engelskkunskaper ”lika mycket eller mer vid sidan av skolarbetet som i skolan” (Skolverket 2004:49). I motsvarande utvärdering för årskurs 9 fann man liknande svar (Oscarson & Apelgren 2005). Att skaffa sig kunskap utanför skolan handlar om informellt lärande och just ämnet engelska hyser här en särställning jämfört med andra skolämnen. Som illustration kan nämnas att om samma fråga hade gällt matematik hade den med största sannolikhet lett till ett helt annat svar från eleverna. Anledningen till engelskans särställning är givetvis engelska språkets enorma betydelse globalt sett. Från att i Sverige tidigare ha varit framförallt ett skolämne är engelska på 2010-talet betydligt mer än så; språket utgör för många unga, framförallt för dem som tillbringar mycket tid på nätet och med övriga media, en naturlig del av vardagen. De engelskspråkiga aktiviteter som pågår utanför klassrummets väggar, så kallad extramural engelska (Sundqvist 2009), är viktiga att studera eftersom de utgör informella lärandeaktiviteter som i hög grad är med och formar språkutvecklingen. I denna artikel redovisar vi delar av resultaten ur en pilotstudie som genomförts på mellanstadienivå och som fokuserar på just sambanden mellan unga inlärares extramurala engelska och deras studieresultat i engelska i skolan. Vi kommer att diskutera resultaten och deras potentiella betydelse för hur framtidens studenter formas.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
151864
Posten skapad:
2012-01-09 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007