transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Tits and ass" - klädmode och kön på 1500-talet

Författare och institution:
Eva I. Andersson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Bildligt talat. Kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år, s. 146-163
ISBN:
978-91-70-61111-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Under slutet av medeltiden förändrades det västerländska modet och estetiska kroppsidealet. Artikeln diskuterar denna förändring i relation till mer allmänna föreställningar om kön, kroppsligt och socialt och till samhälleliga förändringar, med utblickar även mot senare perioder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
kläder, kön, tidigmodern, medeltid
Postens nummer:
151785
Posten skapad:
2012-01-05 13:21
Posten ändrad:
2016-05-04 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007