transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring Mobile eCommerce in Graphical Bound Retailing

Författare och institution:
Sofia Eklund (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Kalevi Pessi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of 34th Hawaii International Conference on Systems Science.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik
Postens nummer:
151728
Posten skapad:
2012-01-04 17:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007