transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decrease in adiponectin levels correlates to growth response in growth hormone-treated children.

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lena M S Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ragnar Bjarnason (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Berit Kriström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ulf Westgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Otto Westphal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Hormone research, 71 ( 4 ) s. 213-8
ISSN:
1423-0046
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Adiponectin is secreted by adipose tissue and circulates in human plasma at high levels. Decreased adiponectin levels are associated with insulin resistance and obesity. The aim of this study was to investigate whether changes in serum adiponectin levels are related to the growth response, insulin levels and insulin resistance during growth hormone (GH) treatment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adiponectin, blood, Adolescent, Child, Child Development, Child, Preschool, Female, Human Growth Hormone, therapeutic use, Humans, Insulin, Insulin Resistance, Male
Postens nummer:
151677
Posten skapad:
2012-01-04 14:10
Posten ändrad:
2012-01-26 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007