transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

FinEsS-Stockholm and the Stockholm adult asthma study

Författare och institution:
Linda Ekerljung (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Bo Lundbäck (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
The clinical respiratory journal, 2008 Oct ( supp 1 ) s. 127-128
ISSN:
1752-6981
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract Two major studies on asthma and respiratory symptoms are presently in progress in Stockholm. The FinEsS-studies has been ongoing since 1996, with a follow-up study preformed in 2006 and a new cohort selected in 2007. The FinEsS studies focus on prevalence and incidence of asthma and respiratory symptoms in a general population. Clinical follow-up surveys will also target COPD. Further aims include remission and relapse of disease and symptoms and their determinants. The Stockholm adult Asthma Study (SaAS) began in the spring of 2007 and data is being collected presently. The SaAS study focus on the medical care and medication given to asthmatics in Stockholm, and the study population consists of asthmatics found in the two Swedish cohort studies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Allergologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
asthma – adults – epidemiology – Stockholm
Postens nummer:
151637
Posten skapad:
2012-01-04 08:37
Posten ändrad:
2012-06-20 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007