transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

recension av: Jessica Mjöbergs avhandling: Innerlighetens tid: En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Sociologisk Forskning, 48 ( 4 ) s. 70-71
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
151611
Posten skapad:
2012-01-03 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007