transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Stokes model with cavitation for the numerical simulation of hydrodynamic lubrication

Författare och institution:
B. Nilsson (-); Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
International Journal for Numerical Methods in Fluids, 67 ( 12 ) s. 2015-2025
ISSN:
0271-2091
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present a cavitation model based on the Stokes equation and formulate adaptive finite element methods for its numerical solution. A posteriori error estimates and adaptive algorithms are derived, and numerical examples illustrating the theory are supplied, in particular with comparison to the simplified Reynolds model of lubrication.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
Stokes problem, cavitation, variational inequality, finite element, method, adaptivity, error estimate, finite-element methods, variational-inequalities
Postens nummer:
151572
Posten skapad:
2012-01-03 14:09
Posten ändrad:
2016-08-15 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007