transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk funktionshinderpolitik - ett drömspel som bör kunna mätas?

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Ångermanland den 28 december 2011,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinderpolitik, effekter, mätningar
Postens nummer:
151547
Posten skapad:
2012-01-03 12:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007